Mudasegistide puurimine nafta- ja gaasiprotsesside jaoks

Puurimisvedelikud täidavad nafta ja gaasi hankimisel paljusid funktsioone, alates kaevu pistikute eemaldamisest kuni puuraugu stabiilsuse säilitamiseni ja korrosiooni ohjamiseni. Teie puurimissummade koostis on loodusvarade tõhusaks omandamiseks kriitilise tähtsusega. Nüüd on olemas vastupidavad segamisriistad, mis tagavad teie puurimisvedelike kvaliteedi. Segiste saab kasutada tootmisel või pealekandmiskohas. Sageli on purustamise õnnestumiseks sama oluline oskus segistiid põllul kasutada.

Mudasegistide puurimine nafta- ja gaasiprotsesside jaoks

Segistid mängivad puurimisvedelike pinnatöötluses olulist rolli. Tiiviku tüüpi segistid pakuvad nii aksiaalset kui radiaalset voolu, mis vähendab mudakulusid ja parandab muda omadusi. Tööratta tüüpi segistid on põhimõtteliselt madala nihkejõuga ja vähese energiatarbimisega, odavalt töötavad ja hõlpsasti hooldatavad. Madala nihkejõuga segajaid kasutatakse mudalisandite suspendeerimiseks ja segamiseks, minimeerides osakeste suuruse lagunemist ja polümeeri nihkumist.

Mudasegistid teenivad kolme eesmärki:

1 Veenduge, et mudalisandid oleksid ühtlaselt segunenud, vältides kemikaalide, lahjendusvee või kaaluainete ülemäärast töötlemist.
2 Väldib šahtide "geelistumist", hoides aktiivse mudasüsteemi liikumisel mudapumpade väljalülitamisel.
3 Kaalutud mudaga puurimisel hoiavad õige suurusega segajad kaaluaineid suspensioonis, minimeerides tahkete ainete setke kaevu nurkadesse või surnud kohtadesse.