Jäätmete puurimuda töötlemise levinumad meetodid

Järgmised on peamised tavalised meetodid jäätmete puurimiseks muda töötlemisel nafta- ja gaasivaldkonnas:

Üha enam liinitöötajaid ja teadlasi laiendab teadusuuringute valdkonda, mis olemasolevale tehnoloogiale tuginedes esitas projekti kasulikkuse suurendamiseks mitmesuguseid uusi jäätmemuda käitlemise meetodeid.

1. Lendtuha kasutamine Muda lendtuhk on omamoodi potentsiaalne ehitusmaterjal, aluspinnase täitmine ja laialdaselt kasutatav vundamendi ehituses. Jäätmemuda lendtuha kaks funktsiooni jäätmemuda kõvendamisel puurimisel. a. Tegevusmõju: võib olla betooni siduvaks komponendiks, sekundaarne reaktsioon kaltsiumhüdroksiidiga moodustab sarnase tsemendi CHSgel tootega. b. Morfoloogiline efekt: muda lendtuhaosakeste domineeriva pakkumise keeldumine morfoloogilisest pinnasest või betoonist.

2. Mikroobide töötlemise meetod Mikroobse töötlemise saasteainete lagundamine. Koguselise jäätmemuda pihustamine teatud piirkonda, seejärel maaharimine ja saepuru tuha lisamine, saasteaine lagunemiseks suurendab mulla läbilaskvust ja väetise tõhusust.

3. Jäätmemuda kui liitväetise lisandid. Hr Xie UESTC-st kinnitas, et puurimisvedeliku lisamine liitväetisena on võimalik. Liitväetise põhitehnoloogia (survetugevus, niiskusesisaldus, toitainete mõju, niiskuse imendumine, PH, osakeste suurus, granuleerimismäär ja muu) vastavad kõik riikliku väetise nõuetele.