Kaevikuteta tehnoloogia rakendamine

Kaevikuta tehnoloogiat kasutatakse laialdaselt maantee, raudtee, ehituse, akvatooriumi, rammide, muinsuskaitseala, põllukultuuride ja taimestiku kaitse ületamisel ning muul kaevetööde jaoks keelatud või mittesobivatel väljadel, näiteks; veevarustus, kivisöegaas, maagaas, kanalisatsioon, elektrienergia, peenestamiskaabel ja muu kommunaaltehnika. Selle eelised on keskkonnareostuse puudumine, see ei mõjuta liiklust, sellel on vähe kahjustusi geoloogilise kihistumise struktuurile, ohutusele, lühikesele tsüklile, pole vaja vedada ja segatud pinnast laduda, madalad kulud, ilmne sotsiaalne kasu.

Kaevikuteta tehnoloogia rakendamine

Kaevuvaba tehnoloogia on revolutsioon traditsiooniliste maa-aluste kommunaalteenuste, kaevetööde katendite, nende väljavahetamise ja parandamisega alates ametlikust sisenemisest ehitusturule lühikese aja jooksul ning selle ainulaadne tehnoloogia ja omadused on inimeste tähelepanu juhtinud, et saada head ühiskondlik ja majanduslik kasu.

Kaevikuteta tehnoloogia rakendamine

Pärast kaevikuvaba tehnoloogia arengut on tahke juhtimist laialdaselt kasutatud kaevikutööstuses. Puurimisvedelike ökonoomsuse käsitlemisel peavad kaevikuvabad ettevõtjad selgelt mõistma olemasolevate ringlussevõtuprotsesside peamisi tööpõhimõtteid. Järgnevalt antakse praktiline arusaam kuivainete juhtimise ja puurimisvedelike juhtimise peamistest põhimõtetest. Seda arvestades ei tohiks järgmist arutelu pidada ammendavaks. Lõppkokkuvõttes tuleks konsulteerida puurimisvedeliku ning tahkete juhtimis- ja jäätmekäitlusseadmete tootjaga.

Tahkete ainete kontrollsüsteemi juurutamisel tuleb arvestada mitmete peamiste hüdrauliliste projekteerimisteguritega. Need tegurid pakuvad lihtsalt “hüdrauliliselt tasakaalustatud” tahkete ainete kontrollsüsteemi, kuid tahkete ainete kontrollsüsteemide ostjad ei tohiks unustada omaduste ja eeliste vastupidavust, töökindlust ja investeeringutasuvust.